Wrestler History

EPYWL 2016-2017 Season -- Varsity 92 CHAMPION

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
10-3 10-3 0-0 63.25 0.00 60 9
Date Squad Weight Results Score Time OT
2016-12-04V92 (NW) Dalton Clymer FF (AL) FORFEIT      
2016-12-04V92 (PR) Robert Pavlek D (NW) Dalton Clymer 3-2    
2016-12-04V92 (NW) Dalton Clymer F (ES) Riyell Wann   0:43  
2016-12-11V92 (NW) Dalton Clymer F (SL) Michael Oneill   0:39  
2016-12-11V92 (NW) Dalton Clymer F (CBB) Torin Kelly   0:46  
2016-12-18V92 (NW) Dalton Clymer F (ND) Eddie Melhem   0:16  
2017-01-08V92 (NW) Dalton Clymer FF (WT) FORFEIT      
2017-01-08V92 (NW) Dalton Clymer FF (WB) FORFEIT      
2017-01-15V92 (QT) Nick Wehmeyer D (NW) Dalton Clymer 4-0    
2017-01-22V92 (NW) Dalton Clymer F (SAL) Jacob Gibbons   0:12  
2017-01-22V92 (SOU) Ben Beckett D (NW) Dalton Clymer 5-0    
2017-01-29V92 (NW) Dalton Clymer F (LIB) Thatcher Quayle   1:13  
2017-01-29V92 (NW) Dalton Clymer F (LR) Nathon Thomas   0:16  

EPYWL 2015-2016 Season -- Varsity 85 3rd Place

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
8-4 8-4 0-0 48.50 0.00 41 20
Date Squad Weight Results Score Time OT
2015-12-05V85 (NW) Dalton Clymer F (WB) Javian Ohm   1:29  
2015-12-13V85 (SOU) Eric Alderfer D (NW) Dalton Clymer 6-3    
2015-12-13V85 (NW) Dalton Clymer TF (SL) Michael Fluck 15-0 3:29  
2015-12-20V85 (NW) Dalton Clymer WF (CBB) FORFEIT      
2015-12-20V85 (QT) Dante Frinzi F (NW) Dalton Clymer   2:15  
2016-01-10V85 (NW) Dalton Clymer F (SAL) Evan Moretz   0:08  
2016-01-17V85 (NW) Dalton Clymer D (LIB) Camren Dollak 9-2    
2016-01-17V85 (LR) Giovanni Bozzi TF (NW) Dalton Clymer 18-2 4:00  
2016-01-24V85 (NW) Dalton Clymer FF (ND) FORFEIT      
2016-01-24V85 (NW) Dalton Clymer D (PR) Robert Pavlek 2-1    
2016-01-31V85 (NW) Dalton Clymer FF (AL) FORFEIT      
2016-01-31V85 (QTW) Jeremy Lachman DQ (NW) Dalton Clymer      

EPYWL 2014-2015 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
10-3 10-3 0-0 60.75 0.00 53 15
Date Squad Weight Results Score Time OT
2014-12-07V76 (NW) Dalton Clymer F (SL) Christian Colasurdo   3:30  
2014-12-07V76 (NW) Dalton Clymer F (CBB) Torin Kelly   1:41  
2014-12-14V76 (NW) Dalton Clymer D (PR) Dylan Stone 5-2    
2014-12-14V76 (NW) Dalton Clymer FF (ES) FORFEIT      
2014-12-14V76 (NW) Dalton Clymer FF (AL) FORFEIT      
2014-12-21V76 (NW) Dalton Clymer F (ND) Jacob Wehr   3:23  
2015-01-04V76 (NW) Dalton Clymer MD (QTW) Calvin Lachman 14-0    
2015-01-04V76 (NW) Dalton Clymer MD (WB) Zechariah Kolman 13-2    
2015-01-04V76 (QT) Dante Frinzi F (NW) Dalton Clymer   2:18  
2015-01-18V76 (SOU) Eric Alderfer D (NW) Dalton Clymer 5-1    
2015-01-18V76 (NW) Dalton Clymer F (SAL) Evan Moretz   0:09  
2015-01-25V76 (NW) Dalton Clymer WF (LIB) FORFEIT      
2015-01-25V76 (LR) Giovanni Bozzi F (NW) Dalton Clymer   3:10  

EPYWL 2013-2014 Season -- Varsity 64 RUNNER UP

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
9-5 9-5 0-0 58.00 0.00 54 24
Date Squad Weight Results Score Time OT
2013-12-22V64 (NW) Dalton Clymer FF (AL) FORFEIT      
2013-12-22V64 (PR) Nathan Manuola D (NW) Dalton Clymer 3-0    
2014-01-05V64 (QT) Mitchell Stover F (NW) Dalton Clymer   1:21  
2014-01-12V64 (CBB) Tyler Kasak D (NW) Dalton Clymer 6-3    
2014-01-18V64 (NW) Dalton Clymer F (PBF) Jacob Carlson   0:55  
2014-01-18V64 (SOU) Ben Beckett F (NW) Dalton Clymer   1:48  
2014-01-18V64 (NW) Dalton Clymer FF (SAL) FORFEIT      
2014-01-25V64 (NW) Dalton Clymer FF (NL) FORFEIT      
2014-02-01V64 (NW) Dalton Clymer WF (SL) FORFEIT      
2014-02-01V64 (NW) Dalton Clymer F (WB) Jedi Gonzalez   1:44  
2014-02-02V64 (NW) Dalton Clymer F (UP) Joseph Carpenter   0:49  
2014-02-02V64 (NW) Dalton Clymer F (ND) Jacob Wehr   0:28  
2014-02-02V64 (ES) Wilfredo Escobales F (NW) Dalton Clymer   2:18  
2014-02-02V64 (NW) Dalton Clymer F (LR) Caden Carhart   2:28  

EPYWL 2012-2013 Season -- Varsity 60 5th Place

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
6-4 6-4 0-0 39.00 0.00 36 19
Date Squad Weight Results Score Time OT
2012-12-02V60 (NL) Mason Huntington D (NW) Dalton Clymer 3-2    
2012-12-09V60 (NW) Dalton Clymer F (PBF) Malachi Hardenber   0:49  
2012-12-09V60 (LR) Anthony Salza MD (NW) Dalton Clymer 10-0    
2012-12-15V60 (NW) Dalton Clymer FF (PBL) FORFEIT      
2013-01-06V60 (NW) Dalton Clymer FF (SAL) FORFEIT      
2013-01-13V60 (QT) Dante Frinzi F (NW) Dalton Clymer   1:57  
2013-01-20V60 (NW) Dalton Clymer F (PR) Andrew Minko   1:25  
2013-01-27V60 (NW) Dalton Clymer F (ND) Cole Fulton   0:37  
2013-01-27V60 (NW) Dalton Clymer F (CBB) Julien Delorenzo   0:47  
2013-02-03V60 (ES) Wilfredo Escobales ID (NW) Dalton Clymer      

EPYWL 2011-2012 Season -- Junior Varsity 51 RUNNER UP

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
10-0 0-0 10-0 0.00 61.00 59 0
Date Squad Weight Results Score Time OT
2011-12-04JV51 (NW) Dalton Clymer TF (NL) Tylor Cruz 15-0 3:00  
2011-12-11JV51 (NW) Dalton Clymer F (UP) Jacob Ankele   0:37  
2011-12-18JV51 (NW) Dalton Clymer F (SL) Ian Gill   0:11  
2011-12-18JV51 (NW) Dalton Clymer FF (ND) FORFEIT      
2012-01-07JV51 (NW) Dalton Clymer F (SOU) Jonathan Darst   0:19  
2012-01-15JV51 (NW) Dalton Clymer F (LIB) Reinaldo Lebron   0:12  
2012-01-28JV51 (NW) Dalton Clymer F (AL) Zymaire Greene   1:30  
2012-01-28JV51 (NW) Dalton Clymer FF (CBB) FORFEIT      
2012-01-29JV51 (NW) Dalton Clymer FF (LR) FORFEIT      
2012-02-05JV51 (NW) Dalton Clymer FF (PR) FORFEIT