Wrestler History

EPYWL 2014-2015 Season -- Varsity 72 CHAMPION

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
11-0 11-0 0-0 64.75 0.00 58 0
Date Squad Weight Results Score Time OT
2014-12-07V72 (CBB) Tyler Kasak F (SL) Ryan King   0:12  
2014-12-07V72 (CBB) Tyler Kasak D (NW) Mason Brensinger 4-0    
2014-12-14V72 (CBB) Tyler Kasak F (WB) Isaac Ramos   1:48  
2014-12-14V72 (CBB) Tyler Kasak F (QTW) Jeremy Lachman   0:42  
2014-12-21V72 (CBB) Tyler Kasak MD (SOU) Ben Beckett 11-1    
2014-12-21V72 (CBB) Tyler Kasak FF (SAL) FORFEIT      
2015-01-11V72 (CBB) Tyler Kasak FF (ND) FORFEIT      
2015-01-11V72 (CBB) Tyler Kasak MD (PR) Robert Pavlek 16-4    
2015-01-25V72 (CBB) Tyler Kasak TF (QT) Nick Wehmeyer 15-0 1:47  
2015-01-25V72 (CBB) Tyler Kasak FF (ES) FORFEIT      
2015-02-01V72 (CBB) Tyler Kasak WF (LIB) FORFEIT      

EPYWL 2013-2014 Season -- Varsity 64 3rd Place

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
13-2 13-2 0-0 76.00 0.00 64 6
Date Squad Weight Results Score Time OT
2013-12-08V64 (CBB) Tyler Kasak F (LR) Caden Carhart   0:54  
2013-12-14V64 (CBB) Tyler Kasak FF (NL) FORFEIT      
2013-12-14V64 (CBB) Tyler Kasak TF (SAL) Carver Moyer 15-0 3:10  
2013-12-22V64 (ES) Wilfredo Escobales D (CBB) Tyler Kasak 5-3    
2013-12-22V64 (CBB) Tyler Kasak FF (ND) FORFEIT      
2013-12-22V64 (CBB) Tyler Kasak TF (WB) Jedi Gonzalez 17-1 3:12  
2014-01-04V64 (CBB) Tyler Kasak MD (LIB) Eddie Force 14-1    
2014-01-12V64 (CBB) Tyler Kasak MD (PR) Nathan Manuola 10-0    
2014-01-12V64 (CBB) Tyler Kasak D (NW) Dalton Clymer 6-3    
2014-01-18V64 (CBB) Tyler Kasak F (QTW) Kyle Miller   0:36  
2014-01-18V64 (CBB) Tyler Kasak F (AL) Jullian Perez   0:08  
2014-01-18V64 (QT) Mitchell Stover D (CBB) Tyler Kasak 2-0    
2014-01-26V64 (CBB) Tyler Kasak D (PBF) Jacob Carlson 7-0    
2014-01-26V64 (CBB) Tyler Kasak MD (UP) Jacob Ankele 14-2    
2014-02-01V64 (CBB) Tyler Kasak WF (SL) FORFEIT